Hjem > Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker

LES FØLGENDE NØYE FØR DU INSTALLERER OG/ELLER BRUKER APPEN.

Ved å klikke på “”godta””- eller “”ok””-knappen, eller ved å installere og/eller bruke Stands nettleserutvidelse, -applikasjon eller -tillegg, avhengig av hva som gjelder for nettleseren din (“”appen””), erkjenner og samtykker du uttrykkelig i at du inngår en juridisk avtale med Stands Ltd. (“”Stands””, “”vi””, “”oss”” eller “”vår””), og at du har forstått og samtykker i å overholde og være juridisk bundet av vilkårene og betingelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere (“”avtalen””). Du fraskriver deg herved alle gjeldende rettigheter til å kreve en original (ikke-elektronisk) signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektronisk dokumentasjon, i den grad dette ikke er forbudt i henhold til gjeldende lov. Hvis du ikke godtar å være bundet av denne Avtalen, må du ikke laste ned, installere eller bruke Appen.

1. Mulighet til å godta. Ved å installere appen bekrefter du at du er over tretten (13) år. Hvis du er mellom tretten (13) og atten (18) år, må du, før du installerer appen, først gjennomgå denne avtalen med dine foreldre eller foresatte for å forsikre deg om at du og dine foreldre eller foresatte forstår vilkårene og betingelsene og godtar dem.

2. Lisens. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne Avtalen gir vi deg herved en personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar, ikke-overførbar og ikke-overdragbar lisens (“”Lisens””) til å: (i) laste ned, installere og bruke appen på en stasjonær datamaskin, bærbar datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller annen enhet (hver av dem en “”enhet””) som du eier eller kontrollerer, i den grad vi tilbyr appen for bruk på en slik enhet, og (ii) få tilgang til og bruke appen på den enheten sammen med nettleseren din (i den grad appen er tilgjengelig for din spesifikke nettleser), i samsvar med denne avtalen og eventuelle gjeldende bruksregler og nettleservilkår (definert nedenfor).

3. Donasjoner. Når du avinstallerer Fair AdBlocker for desktop og/eller donerer til oss, vil du bli henvist til en avinstallerings- og/eller donasjonsside der følgende informasjon samles inn automatisk: Nettleserspråk, navn og versjon på utvidelsen, nettlesertype og -versjon, operativsystem og -versjon, antall nedlastinger av varsler, informasjon om hvorvidt den lokale lagringen av utvidelseskonfigurasjonen er ødelagt, versjonsparametere for filterlister og om eventuelle filterabonnementer er aktivert eller deaktivert på tidspunktet for avinstallasjonen. På frivillig basis kan du oppgi årsaken til at du har avinstallert Fair AdBlocker. Vi trenger denne informasjonen for å forbedre produktene våre.

For donasjoner samarbeider vi med betalingsleverandører (Stripe, Inc. og PayPalPaypal S.à r.l. et Cie, S.C.A.). Disse leverandørene er ansvarlige for behandlingen av opplysningene du oppgir i forbindelse med donasjonene du sender til oss. Behandlingen omfatter alle data du legger inn i de respektive skjemaene, som, men ikke begrenset til, korttype, kortinnehaverens navn, kredittkortopplysninger (unntatt fullt kortnummer), adresse, land, postnummer og e-postadresse. I tillegg samler Stripe inn identifikasjonsinformasjon om enhetene som kobles til deres tjenester, og bruker denne informasjonen til å oppdage svindel. Du finner mer informasjon om hvordan disse leverandørene håndterer behandlingen av personopplysninger i Stripes personvernerklæring og PayPals personvernerklæring. Vi lagrer rapportene som betalingstjenesteleverandørene gir oss til regnskapsformål.

4. Lisensbegrensninger. Du samtykker til ikke å, og skal ikke tillate noen tredjepart å: (i) viderelisensiere, videredistribuere, selge, lease, låne ut eller leie ut appen, (ii) gjøre appen tilgjengelig via et nettverk der den kan brukes av flere enheter som eies eller drives av forskjellige personer samtidig, (iii) demontere, baklengs utvikle, dekompilere, dekryptere eller forsøke å utlede kildekoden til appen; (iv) kopiere (unntatt for sikkerhetskopieringsformål), endre, forbedre eller lage avledede verk av appen eller deler av den; (v) omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner i appen eller funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller som håndhever begrensninger i bruken av appen; (vi) fjerne, endre eller tilsløre eiendomsrettslige merknader eller identifikasjon, inkludert merknader om opphavsrett, varemerker, patenter eller andre merknader, som finnes i eller vises på eller via appen; (vii) bruke kommunikasjonssystemer som leveres av appen til å sende uautorisert og/eller uønsket kommersiell kommunikasjon; (viii) bruke Stands navn, logo eller varemerker uten vårt skriftlige forhåndssamtykke; og/eller (ix) bruke appen til å bryte gjeldende lover, regler eller forskrifter, eller til ulovlige, skadelige, uansvarlige eller upassende formål, eller på en måte som bryter denne avtalen.

5. Konto. For å kunne bruke noen av Appens funksjoner må du kanskje opprette eller bruke en konto (“”Konto””). Hvis du oppretter en konto, må du oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon om deg selv slik appen ber om. Hvis du ikke oppretter en konto, kan det hende at visse funksjoner og egenskaper (“”Funksjoner””) i appen ikke er tilgjengelige for deg.

6. Bruksregler og vilkår for nettleser. Hvis du laster ned appen fra en tredjepartsplattform eller -distributør (“”distributør””), må du være oppmerksom på at distributøren kan ha etablert bruksregler som også regulerer din bruk av appen (“”bruksregler””). Eksempler på bruksregler er tjenestevilkårene for Google Chrome Store, som er tilgjengelige på https://play.google.com/intl/en/about/play-terms/index.html, og bruksvilkårene for Firefox Market, som er tilgjengelige på https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/terms/mozilla/, men andre bruksregler kan gjelde avhengig av hvor appen lastes ned fra. I tillegg er din bruk av appen underlagt vilkårene som regulerer din bruk av nettleseren din (“”Nettleservilkår””). Du erkjenner at du før du laster ned appen: (i) har hatt mulighet til å gjennomgå og forstå, og vil overholde alle gjeldende bruksregler og nettleservilkår. Bruksreglene og Nettleservilkårene som gjelder for din bruk av appen, er innlemmet i denne avtalen ved denne henvisningen. Du erklærer at du ikke har forbud mot å bruke appen i henhold til gjeldende bruksregler, nettleservilkår og/eller gjeldende lov; hvis du ikke kan gi en slik erklæring, har du ikke lov til å installere og/eller bruke appen.

7. Avtaler med tredjeparter. Du kan ikke bruke appen til å krenke vilkårene og betingelsene for tredjeparts nettsteder du besøker mens du bruker appen, eller tredjeparters rettigheter. All slik bruk av appen er ditt eget ansvar.

8.Tredjepartskilder og -innhold.

8.1. Appen gjør det mulig for deg å se, få tilgang til, lenke til og bruke innhold fra tredjepartskilder (definert nedenfor) som ikke eies eller kontrolleres av oss (“”tredjepartsinnhold””). “”Tredjepartskilde(r)”” betyr: (i) tredjeparts nettsteder og tjenester; og (ii) våre partnere og kunder.

8.2. Vi er ikke tilknyttet og har ingen kontroll over noen tredjepartskilder. Vi påtar oss ikke noe ansvar for innhold, bruksvilkår, personvernerklæringer, handlinger eller praksis hos tredjepartskilder. Les bruksvilkårene og personvernerklæringen til alle tredjepartskilder som du samhandler med, før du engasjerer deg i slik aktivitet.

8.3. Vi er ikke ansvarlige for, og vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier med hensyn til nøyaktighet, hensiktsmessighet, nytte, sikkerhet eller immaterielle rettigheter (definert nedenfor) for eller i forbindelse med tredjepartsinnhold.

8.4. Vi støtter ikke reklame, kampanjer, produkter, tjenester eller annet materiale som er inkludert i tredjepartsinnhold eller som kommuniseres til deg fra en tredjepartskilde.

8.5. Ved å bruke appen kan du bli eksponert for tredjepartsinnhold som er unøyaktig, støtende, uanstendig eller anstøtelig. Du kan alltid velge om du vil samhandle med en tredjepartskilde eller om du vil se og bruke tredjepartsinnhold. Din interaksjon med en tredjepartskilde og din bruk av og tillit til tredjepartsinnhold skjer etter eget skjønn og på egen risiko.

8.6. Du er ene og alene ansvarlig for din interaksjon med en tredjepartskilde. Du samtykker i å fraskrive deg, og fraskriver deg herved, alle juridiske eller rimelige rettigheter eller rettsmidler du måtte ha mot Stands, og fritar Stands fra alt ansvar som oppstår som følge av din bruk av og interaksjon med tredjepartsinnhold og fra din interaksjon med en tredjepartskilde. Hvis du har spørsmål eller klager angående en tredjepartskilde eller tredjepartsinnhold, samtykker du i å kontakte tredjepartskilden direkte.

9. Immaterielle rettigheter.

9.1.Eierskap. Appen er lisensiert og ikke solgt til deg i henhold til denne Avtalen, og du erkjenner at Stands og dets lisensgivere beholder all eiendomsrett og alle immaterielle rettigheter (definert nedenfor) i og til Appen (og tilhørende programvare). Vi forbeholder oss alle rettigheter til appen som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen. “”Immaterielle rettigheter”” betyr alle rettigheter i og til alle forretningshemmeligheter, patenter, opphavsrettigheter, servicemerker, varemerker, knowhow eller lignende immaterielle rettigheter, samt alle moralske rettigheter, personvernrettigheter, publisitetsrettigheter og lignende rettigheter av enhver type i henhold til lover eller forskrifter fra enhver statlig, regulerende eller rettslig myndighet, utenlandsk eller innenlandsk.

9.2 Innhold. Innholdet i Appen, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, informasjon, dokumenter, beskrivelser, produkter, programvare, grafikk, bilder, lyder, videoer, interaktive funksjoner og tjenester (“”Materialet””), og varemerker, tjenestemerker og logoer som finnes der (“”Merker””, og sammen med Materialet, “”Innholdet””), tilhører Stands og/eller dets lisensgivere og kan være beskyttet av gjeldende lover og avtaler om opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. “”Stands”” og Stands-logoen er varemerker som tilhører Stands og dets tilknyttede selskaper. Alle andre merker som brukes i appen, er varemerker, tjenestemerker eller logoer som tilhører sine respektive eiere.

9.3. Bruk av innhold. Alt innhold i appen leveres til deg “”som det er”” kun til personlig bruk og kan ikke brukes, kopieres, distribueres, overføres, kringkastes, vises, selges, lisensieres, dekompileres eller på annen måte utnyttes til andre formål uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Hvis du laster ned eller skriver ut en kopi av innholdet, må du beholde alle merknader om opphavsrett og annen eiendomsrett.

10. Betalinger. Vær oppmerksom på at din bruk av appen (i likhet med nettleseren din) kan kreve og bruke internettforbindelse eller datatilgang. I den grad en tredjeparts tjenesteleverandør eller operatør krever betaling for internett- eller databruken din, samtykker du i å være eneansvarlig for disse kostnadene.

11. Beskrivelse av informasjon. Vi forsøker å være så nøyaktige som mulig. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet som er tilgjengelig i appen, er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, oppdatert eller feilfritt. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i eller til innholdet, eller deler av det, uten å måtte varsle deg før eller etter at vi har gjort slike endringer i innholdet.

12. Personvern. Vi vil bruke alle personopplysninger som vi samler inn eller innhenter i forbindelse med appen, i samsvar med vår personvernerklæring som er tilgjengelig på https://standsapp.org/privacy-policy/ (“”Personvernerklæring””), og du samtykker i at vi kan gjøre dette. Vær også oppmerksom på at visse personopplysninger og annen informasjon som du oppgir i forbindelse med din bruk av appen, kan lagres på enheten din (selv om vi ikke samler inn denne informasjonen). Du er selv ansvarlig for å beskytte enheten din mot uautorisert tilgang.

13. Myndighetsbruk. Hvis du er en del av en etat, avdeling eller annen enhet i USAs myndigheter (“”myndighetene””), er bruk, kopiering, reproduksjon, utgivelse, endring, offentliggjøring eller overføring av appen begrenset i samsvar med Federal Acquisition Regulations som gjelder for sivile etater og Defense Federal Acquisition Regulation Supplement som gjelder for militære etater. Appen er en “”kommersiell vare””, “”kommersiell dataprogramvare”” og “”dokumentasjon av kommersiell dataprogramvare””. I samsvar med disse bestemmelsene skal enhver bruk av appen av myndighetene utelukkende reguleres av vilkårene i disse vilkårene.

14. Garantifraskrivelser.

14.1. APPEN LEVERES “”SOM DEN ER”” OG “”SOM TILGJENGELIG”” UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERKLÆRINGER, GARANTIER OG VILKÅR OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT, IKKE-KRENKELSE, OG DE SOM FØLGER AV LOV ELLER AV HANDELSPRAKSIS ELLER HANDELSBRUK.

14.2. Selv om appen er ment å filtrere bort uønsket materiale og beskytte personvernet ditt, kan vi ikke garantere at appen vil forhindre visning av alt slikt materiale eller fullstendig beskytte personvernet ditt mot tredjeparter.

14.3. VI GARANTERER IKKE AT APPEN VIL FUNGERE FEILFRITT, AT APPEN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANNEN SKADELIG KODE eller at VI vil rette eventuelle feil i APPEN. DU SAMTYKKER I AT VI IKKE VIL BLI HOLDT ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KONSEKVENSER FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV TEKNISKE PROBLEMER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, I FORBINDELSE MED INTERNETT (FOR EKSEMPEL TREGE TILKOBLINGER, TRAFIKKBELASTNING ELLER OVERBELASTNING AV VÅRE ELLER ANDRE SERVERE) ELLER EVENTUELLE TELEKOMMUNIKASJONS- ELLER INTERNETTLEVERANDØRER.

14.4. HVIS DU HAR EN TVIST MED EN ANNEN APP-BRUKER, SAMTYKKER DU I AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR KRAV ELLER SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED EN SLIK TVIST. VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL, MEN ER IKKE FORPLIKTET TIL, Å OVERVÅKE SLIKE TVISTER.

14.5. Det kan hende at gjeldende lov ikke tillater utelukkelse av visse garantier, slik at slike utelukkelser ikke gjelder.

15. Ansvarsbegrensning.

15.1. STANDS SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFENDE ELLER FØLGESKADER, ELLER FOR TAP AV DATA, INNTEKTER, FORRETNINGER ELLER OMDØMME, SOM OPPSTÅR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, ELLER SOM SKYLDES BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, APPEN.

15.2. STANDS’ SAMLEDE ANSVAR SOM OPPSTÅR I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, ELLER DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE APPEN, SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE DE TOTALE BELØPENE, OM NOEN, SOM DU FAKTISK HAR BETALT TIL STANDS FOR BRUK AV APPEN I LØPET AV DE TRE (3) MÅNEDENE FORUT FOR DATOEN FOR FREMSETTELSE AV ET KRAV.

15.3. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE OG UNNTAKENE I DETTE AVSNITT 18 SKAL GJELDE: (i) SELV OM STANDS HAR BLITT AVSLØRT OM MULIGHETEN FOR SKADER ELLER TAP; (ii) SELV OM EN ERSTATNING SOM ER ANGITT HERI MISLYKKES I SITT ESSENTIELLE FORMÅL; OG (iii) UAVHENGIG AV ANSVARSGRUNNLAG ELLER -TEORI.

16. Skadesløsholdelse. Du samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde Stands og våre tilknyttede selskaper, og våre respektive ledere, direktører, ansatte og agenter, skadesløse fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til advokatsalær) som oppstår som følge av: (i) din bruk av, eller manglende evne til å bruke, appen; (ii) ditt brudd på denne avtalen; og (iii) ditt brudd på tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, eiendomsrett eller personvernrettigheter. Uten å fravike eller frita deg fra dine forpliktelser i henhold til dette punkt 19, forbeholder vi oss retten til (for egen regning), men er ikke forpliktet til, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som er gjenstand for skadesløsholdelse fra din side hvis du velger å ikke forsvare deg eller inngå forlik. Du samtykker i ikke å inngå forlik i noen sak som er gjenstand for skadesløsholdelse fra din side uten først å innhente vår uttrykkelige godkjenning.

17. Eksportlover. Du samtykker i å overholde alle gjeldende eksportlover og -forskrifter for å sikre at verken appen eller tekniske data knyttet til den eksporteres eller reeksporteres direkte eller indirekte i strid med, eller brukes til formål som er forbudt i henhold til slike lover og forskrifter.

18. Oppdateringer og oppgraderinger. Vi kan fra tid til annen levere oppdateringer eller oppgraderinger av appen (hver av dem en “”Revisjon””), men er ikke forpliktet til å gjøre det. Slike revisjoner vil bli levert i henhold til våre til enhver tid gjeldende retningslinjer, som kan omfatte automatisk oppdatering eller oppgradering uten ytterligere varsel til deg. Du samtykker til automatisk oppdatering eller oppgradering av appen. Alle henvisninger til Appen i denne Avtalen skal omfatte Revisjoner. Denne avtalen skal gjelde for alle revisjoner som erstatter eller supplerer den opprinnelige appen, med mindre revisjonen ledsages av en separat lisensavtale som gjelder for revisjonen. Hvis du deaktiverer eller ikke tillater automatisk oppdatering av appen, eller hvis du ikke installerer oppdateringer av appen slik vi eller appen ber deg om, kan det hende at du ikke kan bruke visse funksjoner i appen, eller at appen ikke fungerer som den skal eller ikke fungerer i det hele tatt.

19. Varighet og oppsigelse.

19.1. Varighet og oppsigelse. Denne avtalen gjelder inntil den sies opp av oss eller deg. Vi forbeholder oss retten til når som helst å: (i) avslutte eller endre ethvert aspekt av appen og/eller (ii) si opp denne avtalen og din bruk av appen med eller uten grunn, og skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noe av det foregående. Hvis du har innvendinger mot et vilkår eller en betingelse i denne avtalen eller eventuelle senere endringer av den, eller på noen måte er misfornøyd med appen, er din eneste mulighet å umiddelbart avslutte bruken av appen.

19.2. Virkning av oppsigelse. Ved oppsigelse av denne Avtalen skal du avslutte all bruk av Appen.

19.3. Overlevelse. Dette punkt 20 og punktene 8 (Tredjepartskilder og -innhold), 9 (Immaterielle rettigheter), 13 (Personvern), 15 (Ansvarsfraskrivelse), 16 (Ansvarsbegrensning), 17 (Skadesløsholdelse) og 21 (Overdragelse) til og med 24 (Generelt) gjelder også etter opphør av denne avtalen.

20. Overdragelse. Denne Avtalen, og alle rettigheter og lisenser som gis i henhold til denne, kan ikke overføres eller overdras av deg, men kan overdras av Stands uten begrensninger eller varsel. Enhver uautorisert overdragelse skal være ugyldig.

21. Endring. Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen når som helst ved å sende deg et varsel i appen og/eller publisere den reviderte avtalen i appen. Slike endringer trer i kraft ti (10) dager etter at du har mottatt varselet, og hvis du fortsetter å bruke appen etter dette, betyr det at du godtar endringene.

22. Gjeldende lov og tvister. Denne avtalen og eventuelle tvister knyttet til appen eller denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Israel, uten hensyn til lovvalgsregler. Du samtykker i å underkaste deg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Tel Aviv-Yaffo, og fraskriver deg alle innvendinger om jurisdiksjon, verneting eller uhensiktsmessig forum for slike domstoler. Uavhengig av det foregående kan vi søke om midlertidig forføyning i enhver jurisdiksjon.

23. Generelt. Denne Avtalen, og eventuelle andre juridiske merknader publisert av oss i forbindelse med Appen, skal utgjøre hele avtalen mellom deg og Stands vedrørende Appen. I tilfelle motstrid mellom denne Avtalen og slike juridiske merknader, skal vilkårene i den aktuelle merknaden ha forrang med hensyn til emnet for en slik merknad. Ingen endring av denne avtalen er bindende med mindre den er skriftlig og signert av Stands. Hvis en bestemmelse i denne Avtalen anses som ugyldig av en kompetent domstol: (i) skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i denne Avtalen, som fortsatt skal gjelde fullt ut; og (ii) den ugyldige bestemmelsen skal erstattes med en bestemmelse som ligger nærmest mulig den opprinnelige juridiske og økonomiske virkningen av den ugyldige bestemmelsen. Avkall på et vilkår i denne avtalen skal ikke anses som et ytterligere eller vedvarende avkall på et slikt vilkår eller noe annet vilkår, og en parts unnlatelse av å gjøre gjeldende en rettighet eller bestemmelse i henhold til denne avtalen skal ikke anses som et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse. Ethvert avkall må være skriftlig og behørig signert av den avstående parten. Alle seksjons- og underseksjonsoverskrifter som brukes i disse vilkårene, er kun ment for enkelhets skyld, og skal ikke legges til grunn eller brukes i tolkningen av disse vilkårene. DU SAMTYKKER I AT ETHVERT SØKSMÅL DU MÅTTE HA SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED APPEN, MÅ PÅBEGYNNES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT SØKSMÅLET OPPSTOD. I MOTSATT FALL FORELDES SLIKE SØKSMÅL PERMANENT.

Takk

Skjemaet ditt er sendt inn

OK