Hjem > Slutbrugerlicensaftale

Slutbrugerlicensaftale

LÆS VENLIGST FØLGENDE OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER OG/ELLER BRUGER APPEN.

Ved at klikke på knappen “”accept”” eller “”ok”” eller installere og/eller bruge Stands webbrowserudvidelse, applikation eller add-on, som måtte være relevant for din webbrowser, (“”appen””) anerkender og accepterer du udtrykkeligt, at du indgår en juridisk aftale med Stands Ltd. (“”Stands””, “”vi””, “”os”” eller “”vores””), og at du har forstået og accepterer at overholde og være juridisk bundet af vilkårene og betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale (“”Aftale””). Du giver hermed afkald på enhver gældende ret til at kræve en original (ikke-elektronisk) underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, i det omfang det ikke er forbudt i henhold til gældende lovgivning. Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne Aftale, må du ikke downloade, installere eller bruge Appen.

1.Mulighed for at acceptere. Ved at installere Appen bekræfter du, at du er over tretten (13) år gammel. Hvis du er mellem tretten (13) og atten (18) år, skal du, før du installerer appen, først gennemgå denne aftale med din forælder eller værge for at sikre, at du og din forælder eller værge forstår vilkårene og betingelserne og accepterer dem.

2. Licens. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale giver vi dig hermed en personlig, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, ikke-overdragelig, ikke-overførbar licens (“”Licens””) til at: (i) downloade, installere og bruge appen på en stationær computer, bærbar computer, mobiltelefon, tablet eller anden enhed (hver især en “”enhed””), som du ejer eller kontrollerer, i det omfang vi tilbyder appen til brug på en sådan enhed; og (ii) få adgang til og bruge appen på den pågældende enhed sammen med din webbrowser (i det omfang appen er tilgængelig for din specifikke webbrowser) i overensstemmelse med denne aftale og eventuelle gældende brugsregler og browservilkår (defineret nedenfor).

3. Donationer. Når du afinstallerer Stands Free AdBlocker til desktop og/eller donerer til os, vil du blive henvist til en afinstallations- og/eller donationswebside, hvor følgende oplysninger automatisk indsamles: Din browsers sprog, udvidelsens navn og version, browsertype og -version, operativsystem og -version, antal meddelelsesdownloads, oplysninger om, hvorvidt den lokale lagring af udvidelseskonfigurationen er beskadiget, versionsparameter for filterlister, og om eventuelle filterabonnementer er blevet aktiveret eller deaktiveret på tidspunktet for afinstallationen. På frivillig basis kan du give os en begrundelse for, hvorfor du har afinstalleret Stands Free AdBlocker. Vi har brug for disse oplysninger til at forbedre vores produkter.

I forbindelse med donationer samarbejder vi med betalingsudbydere (Stripe, Inc. og PayPalPaypal S.à r.l. et Cie, S.C.A.). Disse udbydere er ansvarlige for at behandle de data, du indtaster i forbindelse med de donationer, du sender til os. Behandlingen omfatter alle data, du indtaster i den respektive formular, som men ikke begrænset til korttype, kortholders navn, kreditkortoplysninger (undtagen det fulde kortnummer), adresse, land, postnummer og e-mailadresse. Derudover indsamler Stripe identificerende oplysninger om de enheder, der opretter forbindelse til deres tjenester, og bruger disse oplysninger til at opdage svindel. For yderligere oplysninger om, hvordan disse udbydere håndterer behandlingen af personlige data, henvises til Stripes privatlivspolitik og PayPals privatlivspolitik. Vi gemmer de rapporter, som udbyderne af betalingstjenester præsenterer os for, til regnskabsformål.

4.Licensbegrænsninger. Du accepterer ikke at, og må ikke tillade nogen tredjepart at: (i) underlicensere, videredistribuere, sælge, lease, udlåne eller udleje appen; (ii) gøre appen tilgængelig via et netværk, hvor den kan bruges af flere enheder, der ejes eller drives af forskellige personer på samme tid; (iii) adskille, reverse engineer, dekompilere, dekryptere eller forsøge at udlede kildekoden til appen; (iv) kopiere (undtagen til back-up-formål), ændre, forbedre eller skabe afledte værker af appen eller nogen del deraf; (v) omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i appen eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af noget indhold, eller som håndhæver begrænsninger i brugen af appen; (vi) fjerne, ændre eller skjule enhver meddelelse om ejendomsret eller identifikation, herunder ophavsret, varemærke, patent eller andre meddelelser, der er indeholdt i eller vises på eller via appen; (vii) bruge ethvert kommunikationssystem, der leveres af appen, til at sende uautoriseret og/eller uopfordret kommerciel kommunikation; (viii) bruge Stands navn, logo eller varemærker uden vores forudgående skriftlige samtykke; og/eller (ix) bruge appen til at overtræde gældende love, regler eller bestemmelser eller til ethvert ulovligt, skadeligt, uansvarligt eller upassende formål eller på enhver måde, der bryder denne aftale.

5. Konto. For at kunne bruge nogle af appens funktioner skal du muligvis oprette eller bruge en konto (“”konto””). Hvis du opretter en konto, skal du give nøjagtige og fuldstændige oplysninger om dig selv, som appen beder om. Hvis du ikke opretter en konto, kan visse funktioner og features (“”Features””) i appen være utilgængelige for dig.

6. Regler for brug og browservilkår. Hvis du downloader Appen fra en tredjepartsplatform eller distributør (“”Distributør””), skal du være opmærksom på, at Distributøren kan have etableret brugsregler, som også regulerer din brug af Appen (“”Brugsregler””). Eksempler på brugsregler omfatter servicevilkårene for Google Chrome Store, der er tilgængelige på: https://play.google.com/intl/en/about/play-terms/index.html, og brugsvilkårene for Firefox Market, der er tilgængelige på https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/terms/mozilla/, men andre brugsregler kan være gældende afhængigt af, hvor appen downloades fra. Derudover er din brug af Appen underlagt de vilkår, der gælder for din brug af din webbrowser (“”Browservilkår””). Du anerkender, at før du downloader Appen: (i) har du haft mulighed for at gennemgå og forstå og vil overholde alle gældende Brugsregler og Browservilkår. De brugsregler og browservilkår, der gælder for din brug af appen, er indarbejdet i denne aftale ved denne henvisning. Du erklærer, at du ikke har forbud mod at bruge appen i henhold til gældende brugsregler, browservilkår og/eller gældende lovgivning; hvis du ikke er i stand til at afgive en sådan erklæring, har du forbud mod at installere og/eller bruge appen.

7. Aftaler med tredjeparter. Du må ikke bruge appen til at overtræde vilkår og betingelser for tredjepartswebsteder, du besøger, mens du bruger appen, eller tredjeparters rettigheder. Enhver sådan brug af Appen er dit eget ansvar.

8. Tredjepartskilder og -indhold.

8.1. Appen giver dig mulighed for at se, få adgang til, linke til og bruge indhold fra tredjepartskilder (defineret nedenfor), som ikke ejes eller kontrolleres af os (“”tredjepartsindhold””). “”Tredjepartskilde(r)”” betyder: (i) tredjepartswebsteder og -tjenester; og (ii) vores partnere og kunder.

8.2. Vi er ikke tilknyttet og har ingen kontrol over nogen tredjepartskilder. Vi påtager os ikke noget ansvar for indhold, brugsbetingelser, privatlivspolitikker, handlinger eller praksis hos tredjepartskilder. Læs venligst brugsbetingelserne og privatlivspolitikken for enhver tredjepartskilde, som du interagerer med, før du deltager i en sådan aktivitet.

8.3. Vi er ikke ansvarlige for, og vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier vedrørende nøjagtighed, hensigtsmæssighed, anvendelighed, sikkerhed eller intellektuelle ejendomsrettigheder (defineret nedenfor) for eller i forbindelse med tredjepartsindhold.

8.4. Vi støtter ikke reklamer, kampagner, produkter, tjenester eller andet materiale, der er inkluderet i tredjepartsindhold, eller som er kommunikeret til dig fra en tredjepartskilde.

8.5. Ved at bruge appen kan du blive udsat for tredjepartsindhold, der er unøjagtigt, stødende, uanstændigt eller anstødeligt. Du har altid mulighed for at beslutte, om du vil interagere med en tredjepartskilde eller se og bruge tredjepartsindhold. Din interaktion med en tredjepartskilde og din brug af og afhængighed af tredjepartsindhold sker efter eget skøn og på egen risiko.

8.6. Du er eneansvarlig og hæfter alene for din interaktion med en tredjepartskilde. Du accepterer at give afkald på, og giver hermed afkald på, alle juridiske eller rimelige rettigheder eller retsmidler, du måtte have mod Stands, og frigør Stands fra ethvert ansvar, der opstår som følge af din brug af og interaktion med tredjepartsindhold og fra din interaktion med en tredjepartskilde. Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende en tredjepartskilde eller noget tredjepartsindhold, accepterer du at kontakte tredjepartskilden direkte.

9. Intellektuelle ejendomsrettigheder.

9.1. Ejerskab. Appen er licenseret og ikke solgt til dig i henhold til denne aftale, og du anerkender, at Stands og dets licensgivere bevarer alle ejendomsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder (defineret nedenfor) i og til appen (og dens relaterede software). Vi forbeholder os alle rettigheder til appen, som ikke udtrykkeligt er tildelt heri. “”Intellektuelle ejendomsrettigheder”” betyder alle rettigheder i og til alle forretningshemmeligheder, patenter, ophavsrettigheder, servicemærker, varemærker, knowhow eller lignende intellektuelle ejendomsrettigheder samt alle moralske rettigheder, rettigheder til privatlivets fred, offentlighed og lignende rettigheder af enhver art i henhold til love eller bestemmelser fra enhver statslig, regulerende eller retslig myndighed, uanset om den er udenlandsk eller indenlandsk.

9.2.Indhold. Indholdet i appen, herunder uden begrænsning tekst, information, dokumenter, beskrivelser, produkter, software, grafik, fotos, lyde, videoer, interaktive funktioner og tjenester (“”materialer””) og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt deri (“”mærker”” og sammen med materialerne “”indhold””), tilhører Stands og/eller dets licensgivere og kan være beskyttet af gældende ophavsret eller andre love og traktater om intellektuel ejendomsret. “”Stands”” og Stands-logoet er varemærker tilhørende Stands og dets associerede selskaber. Alle andre mærker, der bruges i appen, er varemærker, servicemærker eller logoer tilhørende deres respektive ejere.

9.3. Brug af indhold. Alt indhold på appen leveres til dig “”som det er”” udelukkende til din personlige brug og må ikke bruges, kopieres, distribueres, transmitteres, udsendes, vises, sælges, licenseres, dekompileres eller på anden måde udnyttes til andre formål uden vores forudgående skriftlige samtykke. Hvis du downloader eller udskriver en kopi af indholdet, skal du bibeholde alle ophavsretlige og andre ejendomsretlige meddelelser, der er indeholdt deri.

10. Betalinger. Vær opmærksom på, at din brug af appen (ligesom din browser) kan kræve og udnytte internetforbindelse eller dataadgang. I det omfang en tredjeparts tjenesteudbyder eller operatør opkræver gebyrer for dit internet- eller dataforbrug, accepterer du at være eneansvarlig for disse gebyrer.

11. Beskrivelse af oplysninger. Vi forsøger at være så nøjagtige som muligt. Vi kan dog ikke garantere, at det indhold, der er tilgængeligt på appen, er nøjagtigt, fuldstændigt, pålideligt, aktuelt eller fejlfrit. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i eller til indholdet eller en del heraf uden krav om at give dig nogen meddelelse før eller efter at foretage sådanne ændringer i indholdet.

12. Beskyttelse af personlige oplysninger. Vi vil bruge alle personlige oplysninger, som vi måtte indsamle eller indhente i forbindelse med appen i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som er tilgængelig på https://standsapp.org/privacy-policy/ (“”Privatlivspolitik””), og du accepterer, at vi kan gøre det. Vær også opmærksom på, at visse personlige oplysninger og andre oplysninger, som du giver i forbindelse med din brug af appen, kan blive gemt på din enhed (selvom vi ikke indsamler disse oplysninger). Du er eneansvarlig for at opretholde sikkerheden på din enhed mod uautoriseret adgang.

13. Offentlig brug. Hvis du er en del af et agentur, en afdeling eller en anden enhed i USA’s regering (“”regeringen””), er brug, kopiering, reproduktion, frigivelse, ændring, offentliggørelse eller overførsel af appen begrænset i overensstemmelse med Federal Acquisition Regulations, som gælder for civile agenturer, og Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, som gælder for militære agenturer. Appen er en “”kommerciel vare””, “”kommerciel computersoftware”” og “”kommerciel computersoftwaredokumentation””. I overensstemmelse med sådanne bestemmelser skal enhver brug af Appen af regeringen udelukkende styres af vilkårene i disse Vilkår.

14. Ansvarsfraskrivelse for garanti.

14.1. APPEN LEVERES “”SOM DEN ER”” OG “”SOM TILGÆNGELIG”” UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, OG DEM, DER OPSTÅR VED LOV ELLER FRA ET HANDELSFORLØB ELLER HANDELSBRUG.

14.2. Selvom appen er beregnet til at filtrere uønsket materiale fra og til at beskytte dit privatliv, kan vi ikke garantere, at appen vil forhindre visning af alt sådant materiale eller fuldstændigt beskytte dit privatliv mod tredjeparter.

14.3. VI GARANTERER IKKE, AT APP’EN VIL FUNGERE FEJLFRIT, AT APP’EN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDEN SKADELIG KODE, eller at VI vil rette eventuelle fejl i APP’EN. DU ACCEPTERER, AT VI IKKE VIL BLIVE HOLDT ANSVARLIGE FOR NOGEN KONSEKVENSER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART, DER KAN VÆRE RESULTATET AF TEKNISKE PROBLEMER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING I FORBINDELSE MED INTERNETTET (SÅSOM LANGSOMME FORBINDELSER, TRAFIKBELASTNING ELLER OVERBELASTNING AF VORES ELLER ANDRE SERVERE) ELLER ENHVER TELEKOMMUNIKATIONS- ELLER INTERNETUDBYDER.

14.4. HVIS DU HAR EN TVIST MED EN ANDEN APP-BRUGER, ACCEPTERER DU, AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED EN SÅDAN TVIST. VI FORBEHOLDER OS RET TIL, MEN HAR INGEN FORPLIGTELSE TIL, AT OVERVÅGE SÅDANNE TVISTER.

14.5. Gældende lovgivning tillader muligvis ikke udelukkelse af visse garantier, så i det omfang gælder sådanne udelukkelser muligvis ikke.

15. Begrænsning af ansvar.

15.1. STANDS ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, PØNALE ELLER FØLGESKADER ELLER FOR TAB AF DATA, INDTÆGTER, FORRETNING ELLER OMDØMME, DER OPSTÅR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, ELLER SOM SKYLDES BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE APPEN.

15.2. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER MÅ STANDS’ SAMLEDE ANSVAR, DER OPSTÅR I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, ELLER DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE APPEN, IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DE SAMLEDE BELØB, HVIS NOGEN, SOM DU FAKTISK HAR BETALT TIL STANDS FOR AT BRUGE APPEN INDEN FOR DE TRE (3) MÅNEDER, DER GÅR FORUD FOR DATOEN FOR FREMSÆTTELSE AF ET KRAV.

15.3. DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER I DETTE AFSNIT 18 SKAL GÆLDE: (i) SELV OM STANDS ER BLEVET OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SKADER ELLER TAB; (ii) SELV OM NOGEN AF DE RETSMIDLER, DER ER ANGIVET HERI, MISLYKKER DETS ESSENTIELLE FORMÅL; OG (iii) UANSET ANSVARSGRUNDLAG ELLER -TEORI.

16. Skadesløsholdelse. Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Stands og vores tilknyttede selskaber og vores respektive ledere, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse fra og mod alle krav, skader, forpligtelser, tab, ansvar, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til advokatsalærer), der opstår som følge af: (i) din brug af eller manglende evne til at bruge appen; (ii) din overtrædelse af denne aftale; og (iii) din overtrædelse af tredjeparts rettigheder, herunder uden begrænsning enhver ophavsret, ejendomsret eller ret til privatlivets fred. Uden at fravige eller undskylde dine forpligtelser i henhold til dette afsnit 19 forbeholder vi os ret til (for egen regning), men er ikke forpligtet til, at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af enhver sag, som er genstand for en skadesløsholdelse fra din side, hvis du vælger ikke at forsvare eller indgå forlig. Du accepterer ikke at afvikle nogen sag, der er underlagt en skadesløsholdelse fra dig, uden først at indhente vores udtrykkelige godkendelse.

17. Eksportlovgivning. Du accepterer fuldt ud at overholde alle gældende eksportlove og -bestemmelser for at sikre, at hverken appen eller tekniske data relateret hertil eksporteres eller reeksporteres direkte eller indirekte i strid med eller bruges til formål, der er forbudt i henhold til sådanne love og bestemmelser.

18. Opdateringer og opgraderinger. Vi kan fra tid til anden levere opdateringer eller opgraderinger til Appen (hver en “”Revision””), men er ikke forpligtede til at gøre det. Sådanne revisioner vil blive leveret i henhold til vores på det tidspunkt gældende politikker, som kan omfatte automatisk opdatering eller opgradering uden yderligere varsel til dig. Du giver dit samtykke til automatisk opdatering eller opgradering af Appen. Alle henvisninger heri til Appen skal omfatte Revisioner. Denne aftale gælder for alle revisioner, der erstatter eller supplerer den oprindelige app, medmindre revisionen er ledsaget af en separat licensaftale, der gælder for revisionen. Hvis du deaktiverer eller ikke tillader automatisk opdatering af appen, eller hvis du ikke installerer opdateringer til appen som anvist af os eller appen, kan du muligvis ikke bruge visse funktioner i appen, eller appen fungerer muligvis ikke korrekt eller slet ikke.

19. Løbetid og opsigelse.

19.1. Løbetid og opsigelse. Denne aftale er gældende, indtil den opsiges af os eller dig. Vi forbeholder os ret til, til enhver tid, at: (i) afbryde eller ændre ethvert aspekt af appen; og/eller (ii) opsige denne aftale og din brug af appen med eller uden grund, og skal ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for noget af det foregående. Hvis du gør indsigelse mod et vilkår eller en betingelse i denne aftale eller eventuelle efterfølgende ændringer heraf eller på nogen måde bliver utilfreds med appen, er din eneste mulighed straks at ophøre med at bruge appen.

19.2. Virkning af opsigelse. Ved opsigelse af denne Aftale skal du ophøre med al brug af Appen.

19.3. Overlevelse. Dette afsnit 20 og afsnit 8 (Tredjepartskilder og -indhold), 9 (Intellektuelle ejendomsrettigheder), 13 (Privatliv), 15 (Ansvarsfraskrivelse), 16 (Ansvarsbegrænsning), 17 (Skadesløsholdelse) og 21 (Overdragelse) til 24 (Generelt) skal overleve opsigelsen af denne Aftale.

20. Overdragelse. Denne aftale og alle rettigheder og licenser, der er tildelt i henhold hertil, må ikke overføres eller overdrages af dig, men kan overdrages af Stands uden begrænsning eller meddelelse. Enhver uautoriseret overdragelse skal være ugyldig.

21. Ændring. Vi forbeholder os ret til at ændre denne aftale til enhver tid ved at sende dig en meddelelse i appen og/eller offentliggøre den reviderede aftale i appen. En sådan ændring vil træde i kraft ti (10) dage efter den foregående meddelelse herom, og din fortsatte brug af appen derefter betyder, at du accepterer disse ændringer.

22. Gældende lov og tvister. Denne aftale og enhver tvist i forbindelse med appen eller denne aftale skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Israel uden hensyntagen til dens lovkonfliktregler. Du accepterer at underkaste dig den personlige og eksklusive jurisdiktion for domstolene i Tel Aviv-Yaffo og giver afkald på enhver indsigelse om jurisdiktion, værneting eller ubelejligt forum til sådanne domstole. Uanset ovenstående kan vi søge om påbud i enhver jurisdiktion.

23. Generelt. Denne aftale og alle andre juridiske meddelelser, der offentliggøres af os i forbindelse med appen, skal udgøre hele aftalen mellem dig og Stands vedrørende appen. I tilfælde af en konflikt mellem denne aftale og sådanne juridiske meddelelser, skal vilkårene i den gældende meddelelse have forrang med hensyn til emnet for en sådan meddelelse. Ingen ændring af denne aftale vil være bindende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af Stands. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for ugyldig af en kompetent domstol: (i) skal ugyldigheden af en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i denne aftale, som skal forblive i fuld kraft og virkning; og (ii) den ugyldige bestemmelse skal erstattes med en bestemmelse, der kommer tættest på den oprindelige juridiske og økonomiske virkning af den ugyldige bestemmelse. Intet afkald på et vilkår i denne aftale skal betragtes som et yderligere eller vedvarende afkald på et sådant vilkår eller noget andet vilkår, og en parts manglende hævdelse af en rettighed eller bestemmelse i henhold til denne aftale skal ikke betragtes som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Ethvert afkald skal være skriftligt og behørigt underskrevet af den afkaldende part. Alle afsnits- og underafsnitsoverskrifter, der anvendes i disse vilkår, er kun for nemheds skyld og skal ikke påberåbes eller anvendes i fortolkningen af disse vilkår. DU ACCEPTERER, AT ENHVER SØGSMÅLSGRUND, SOM DU MÅTTE HAVE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED APPEN, SKAL PÅBEGYNDES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, AT SØGSMÅLSGRUNDEN ER OPSTÅET. ELLERS ER EN SÅDAN SØGSMÅLSGRUND PERMANENT UDELUKKET.

Tak

Din formular er blevet sendt

OK