Dom > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (“”Polityka Prywatności””) reguluje sposób, w jaki my, Stands Ltd. (“”Stands””, “”my””, “”nasz”” lub “”nas””), wykorzystujemy Dane Osobowe (zdefiniowane poniżej). (“”Stands””, “”my””, “”nasz”” lub “”nas””), wykorzystujemy Dane Osobowe (zdefiniowane poniżej), które gromadzimy, otrzymujemy i przechowujemy na temat osób fizycznych w związku z korzystaniem z rozszerzeń przeglądarki internetowej, aplikacji lub dodatków Stands (“”Aplikacja””). Korzystając z Aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności oraz na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez nas Danych Osobowych w celach określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę Prywatności, nie powinien uzyskiwać dostępu do Aplikacji ani w inny sposób z niej korzystać.

1. Wprowadzenie. Wdrożyliśmy niniejszą Politykę prywatności, ponieważ prywatność użytkownika i innych użytkowników jest dla nas ważna. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia nasze praktyki w zakresie informacji online oraz wybory, jakich użytkownik może dokonywać w odniesieniu do sposobu gromadzenia i wykorzystywania jego Danych Osobowych w związku z Aplikacją. “”Dane Osobowe”” oznaczają wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, do osobistej identyfikacji danej osoby, w tym między innymi imię i nazwisko, profil osobisty, adres e-mail, adres domowy lub inny adres fizyczny lub inne informacje kontaktowe.

2.Warunki użytkowania. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część naszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (“”EULA””), którą można wyświetlić w Aplikacji lub na naszej stronie internetowej pod adresem https://standsapp.org/end-user-license-agreement/. Wszelkie terminy pisane wielką literą, ale niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, mają znaczenie nadane im w EULA.

3. Modyfikacja. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Taka zmiana wejdzie w życie dziesięć (10) dni po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności w Aplikacji, a dalsze korzystanie z Aplikacji przez użytkownika oznacza akceptację tych zmian.

4. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je gromadzimy. Otrzymujemy i/lub gromadzimy Dane Osobowe użytkownika w następujący sposób:

4.1. Konto. W celu świadczenia użytkownikowi określonych usług, które oferujemy za pośrednictwem Aplikacji, może być wymagane utworzenie konta (“”Konto””). Użytkownik może podać swoje imię i nazwisko oraz prawidłowy adres e-mail. Możemy wysłać wiadomość e-mail na adres wskazany przez użytkownika w celu potwierdzenia ważności adresu e-mail.

4.2 Informacje “Skontaktuj się z nami”. W przypadku przesłania nam opinii lub prośby o “”Kontakt z nami””, czy to poprzez przesłanie formularza udostępnionego przez nas w Aplikacji, czy też poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wyświetlany przez nas w Aplikacji, może być wymagane podanie nam pewnych informacji, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

4.3. Udostępnianie znajomym. Aplikacja może umożliwiać użytkownikowi udostępnianie linku do Aplikacji na lub za pośrednictwem strony internetowej lub usługi osoby trzeciej, takiej jak Facebook (“”Konto Osoby Trzeciej””). Adres URL udostępniony znajomemu za pośrednictwem Konta Osoby Trzeciej będzie zawierał kod polecający. Jeśli aplikacja zostanie pobrana za pośrednictwem linku wysłanego przez użytkownika, zostaniemy powiadomieni, że użytkownik polecił aplikację. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia użytkownikowi danych dotyczących korzystania przez niego z Aplikacji oraz umożliwienia nam anonimowego śledzenia poleceń Aplikacji. Aby skorzystać z tej funkcji, użytkownik będzie musiał zalogować się na swoje konto podmiotu zewnętrznego. Nie gromadzimy informacji o koncie podmiotu zewnętrznego. Korzystanie przez użytkownika z Konta Podmiotu Zewnętrznego w związku z tą funkcją podlega polityce prywatności odpowiedniego dostawcy usług dla Konta Podmiotu Zewnętrznego.

4.4 Pliki logów. Możemy korzystać z plików dziennika. Informacje zawarte w plikach dziennika obejmują informacje o typie używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, wersji zainstalowanej aplikacji, wyświetlonych reklamach (fakt wyświetlenia reklamy, jej rozmiar, strona internetowa, na której reklama została wyświetlona, czas wyświetlenia reklamy, kto dostarczył reklamę) oraz informacje o wydajności naszych usług dla konkretnego użytkownika (liczba: zablokowanych reklam, zablokowanych kodów śledzenia, zablokowanych wyskakujących okienek i zablokowanych kodów złośliwego oprogramowania). Możemy również zbierać anonimowe informacje o stronach internetowych odwiedzanych przez naszych użytkowników w celu ulepszenia naszych usług (zapewnienia, że blokowanie reklam, prywatność i ochrona przed złośliwym oprogramowaniem działają prawidłowo, wysyłając adresy “”podejrzanych”” stron internetowych na nasze serwery, w tym znacznik czasu zdarzenia, kraj, z którego pochodzi, naszą wersję rozszerzenia wysyłającą zdarzenie i typ przeglądarki). Wspomniane anonimowe informacje o odwiedzanych stronach internetowych nie są powiązane z konkretnym użytkownikiem. Możemy wykorzystywać te informacje do analizowania trendów, administrowania Aplikacją, śledzenia korzystania z funkcji Aplikacji oraz w sposób opisany poniżej w sekcji 5.

4.5 Narzędzia analityczne. Aplikacja może korzystać z narzędzi analitycznych, takich jak “”Google Analytics”” (“”Narzędzia Analityczne””). Te narzędzia analityczne zbierają informacje, takie jak częstotliwość korzystania z Aplikacji przez użytkowników i używane przez nich funkcje Aplikacji. Używamy informacji uzyskanych z tych narzędzi analitycznych do utrzymywania i ulepszania Aplikacji i naszych produktów. Nie łączymy informacji zebranych za pomocą narzędzi analitycznych z informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Narzędzia analityczne zazwyczaj wykorzystują “”pliki cookie””, małe pliki tekstowe, które mogą służyć do przywoływania danych osobowych, takich jak adres IP, wcześniej wskazanych przez użytkownika.

Większość przeglądarek pozwala użytkownikowi kontrolować pliki cookie, w tym akceptować je i/lub usuwać. Użytkownik może ustawić większość przeglądarek tak, aby powiadamiały go o otrzymaniu pliku cookie, lub może zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce. Zdolność Google do wykorzystywania i udostępniania informacji zebranych przez Google Analytics jest ograniczona Warunkami korzystania z usługi Google Analytics, dostępnymi pod adresem https://play.google.com/intl/en/about/play-terms/index.html, oraz Polityką prywatności Google, dostępną pod adresem https://policies.google.com/privacy. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Google zbiera i przetwarza dane w szczególności w związku z Google Analytics. Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu jego danych przez Google Analytics, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out Browser Add-on, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4.6 Korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców usług w celu otrzymywania darowizn i analizowania nieuczciwych zachowań w związku z darowiznami. Usługa ta jest świadczona przez Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA. Niektóre pliki cookie są zapisywane w przeglądarce użytkownika przed przystąpieniem do transakcji płatniczych w celu zapobiegania nieuczciwemu korzystaniu z ich usług. Stripe gromadzi informacje identyfikujące urządzenia, które łączą się z jego usługami i wykorzystuje te informacje do wykrywania oszustw. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie Stripe.

5. Sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe. Jeśli użytkownik przekazuje lub gromadzimy Dane Osobowe za pośrednictwem Aplikacji, takie Dane Osobowe mogą być przez nas wykorzystywane w następujący sposób:

5.1 Będziemy wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika w celu dostarczania i ulepszania Aplikacji, kontaktowania się z użytkownikiem w związku z Aplikacją i niektórymi programami, w których użytkownik mógł się zarejestrować, a także w celu identyfikacji i uwierzytelniania dostępu użytkownika do części Aplikacji, do których użytkownik jest upoważniony.

5.2 Możemy wykorzystywać wskazany przez użytkownika adres e-mail w celu: (i) przesyłania użytkownikowi aktualizacji lub wiadomości dotyczących Aplikacji i naszych produktów; i/lub (ii) odpowiadania na wiadomości typu “”Skontaktuj się z nami”” lub żądania administracyjne bądź informacje zwrotne.

5.3. Wykorzystujemy informacje zawarte w plikach dziennika (zgodnie z opisem w punkcie 4.4 powyżej) do płacenia lub przekazywania płatności osobom trzecim, takim jak właściciele i/lub operatorzy witryn internetowych, za reklamy wyświetlane użytkownikowi w związku z ich witrynami internetowymi.

5.4 Aplikacja może ponadto przechowywać na urządzeniu użytkownika i umożliwiać mu przeglądanie informacji o liczbie reklam wyświetlonych w przeglądarce użytkownika za pośrednictwem Aplikacji oraz o liczbie użytkowników, którzy pobrali Aplikację za pośrednictwem łącza udostępnionego przez użytkownika za pośrednictwem funkcji Udostępnij znajomym.

5.5 Możemy przechowywać Dane Osobowe użytkownika u naszych zewnętrznych usługodawców i partnerów (takich jak Amazon Web Services), ale wyłącznie w celu wspierania nas w naszych operacjach biznesowych i dostarczania Aplikacji. Takie informacje mogą być przekazywane do innych krajów. Dokładamy uzasadnionych ekonomicznie starań, aby angażować lub wchodzić w interakcje wyłącznie z zewnętrznymi dostawcami usług i partnerami, którzy publikują politykę prywatności regulującą przetwarzanie przez nich Danych Osobowych.

5.6 Możemy ujawnić Dane Osobowe użytkownika lub wszelkie informacje przesłane przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie takich informacji jest pomocne lub zasadnie konieczne do: (i) przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub żądań rządowych; (ii) egzekwowania naszej Umowy EULA, w tym prowadzenia dochodzeń w sprawie jej potencjalnych naruszeń; (iii) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów związanych z oszustwami lub bezpieczeństwem; lub (iv) ochrony przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Stands, naszych użytkowników, użytkownika lub społeczeństwa.

5.7 Wykorzystanie informacji otrzymanych z interfejsów API Google będzie zgodne z Zasadami dotyczącymi danych użytkownika Chrome Web Store, w tym z wymogami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.

6.Wykorzystanie Informacji Anonimowych. Możemy gromadzić i wykorzystywać Informacje anonimowe (zgodnie z definicją poniżej) lub ujawniać je zewnętrznym dostawcom usług w celu ulepszenia naszej Aplikacji i zwiększenia komfortu korzystania z niej. Możemy również ujawniać Anonimowe Informacje (za wynagrodzeniem lub bez) stronom trzecim, w tym reklamodawcom i partnerom. “”Informacje anonimowe”” oznaczają informacje, które nie umożliwiają identyfikacji indywidualnego użytkownika, takie jak zagregowane informacje o korzystaniu z naszej Aplikacji, w tym o rodzajach reklam, z których korzystają użytkownicy. Jeśli w dowolnym momencie w przyszłości anonimowe dane zostaną połączone z Danymi Osobowymi, połączone dane będą traktowane jako Dane Osobowe tak długo, jak długo pozostaną połączone.

7. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas w przyszłości wiadomości promocyjnych, reklamowych lub innych wiadomości e-mail związanych z Aplikacją, wybierając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole takich wiadomości e-mail otrzymywanych od nas. Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania powyższych wiadomości e-mail, nadal istnieją pewne przypadki, w których możemy komunikować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, takie jak odpowiadanie na prośby o kontakt lub wysyłanie administracyjnych wiadomości e-mail, które są niezbędne do ułatwienia korzystania z Aplikacji.

8.Wybór. Użytkownik może zawsze zdecydować, czy chce podać lub ujawnić Dane Osobowe. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać określonych Danych Osobowych lub wyłączyć gromadzenie określonych informacji przez Aplikację, może nie mieć dostępu do określonych funkcji Aplikacji.

9.Dostęp/Dokładność. W zakresie, w jakim użytkownik przekazuje nam Dane Osobowe, pragniemy zachować dokładność Danych Osobowych. Użytkownik, który chciałby usunąć lub skorygować przechowywane przez nas Dane Osobowe, może złożyć wniosek o dostęp, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@standsapp.org. Wiadomość e-mail powinna zawierać odpowiednie szczegóły żądania.

10. Łącza do produktów stron trzecich i interakcja z nimi. Aplikacja może umożliwiać użytkownikowi interakcję z witrynami internetowymi, produktami i usługami osób trzecich lub zawierać łącza do takich witryn, produktów i usług, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane (każdy “”Dostawca Zewnętrzny””). Chociaż Aplikacja zawiera pewne funkcje mające na celu ochronę użytkownika przed gromadzeniem jego danych przez Dostawców Zewnętrznych, nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności ani treści tych Dostawców Zewnętrznych, a Dostawca Zewnętrzny może gromadzić Dane Osobowe użytkownika. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z warunkami i polityką prywatności każdego Dostawcy Zewnętrznego, z którego usług użytkownik zdecyduje się korzystać lub wchodzić z nim w interakcje.

11.Prywatność dzieci. Aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. W związku z tym nie zamierzamy gromadzić Danych Osobowych od osób, o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat, usuniemy je tak szybko, jak to możliwe. Jeśli uważasz, że możemy posiadać takie informacje, skontaktuj się z nami pod adresem contact@standsapp.org.

12. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo Danych Osobowych jest dla nas ważne. Postępujemy zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami branżowymi, w tym stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne w celu ochrony przekazanych nam Danych osobowych. Jednak żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Danych Osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa ani poufności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa Aplikacji, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem contact@standsapp.org.

13.Fuzja, sprzedaż lub upadłość. W przypadku przejęcia lub fuzji z podmiotem zewnętrznym, bankructwa lub podobnego zdarzenia, zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia lub cesji Danych osobowych w związku z powyższymi zdarzeniami.

14. Kalifornijskie prawa do prywatności. Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego zezwala naszym klientom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas Danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taki wniosek, należy wysłać wiadomość e-mail na adres contact@standsapp.org. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do udzielenia odpowiedzi tylko na jeden wniosek na klienta rocznie.

15. Nasza kalifornijska informacja o zakazie śledzenia. Obecnie nie odpowiadamy ani nie podejmujemy żadnych działań w odniesieniu do sygnałów przeglądarki internetowej “”nie śledź”” lub innych mechanizmów, które zapewniają konsumentom możliwość dokonania wyboru w zakresie gromadzenia danych osobowych dotyczących działań online poszczególnych konsumentów w czasie i na stronach internetowych osób trzecich lub w usługach online. Możemy zezwolić stronom trzecim, takim jak firmy dostarczające nam narzędzia analityczne, na gromadzenie informacji umożliwiających identyfikację osoby na temat aktywności online poszczególnych konsumentów w czasie i na różnych stronach internetowych, gdy konsument korzysta z Aplikacji.

16. Zobowiązanie. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności użytkowników. Ochrona prywatności użytkownika w Internecie to obszar, który podlega ciągłym zmianom, a my stale rozwijamy naszą Aplikację, aby sprostać tym wymaganiom. W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub Danych Osobowych, które możemy przechowywać i wykorzystywać, prosimy o kontakt pod adresem contact@standsapp.org.

Dziękuję

Twój formularz został wysłany

OK