Domov > Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů (dále jen “”zásady ochrany osobních údajů””), kterými se řídí způsob, jakým my, společnost Stands Ltd. (dále jen “”Stands””, “”my””, “”naše”” nebo “”nás””) používáme osobní údaje (definované níže), které shromažďujeme, získáváme a ukládáme o jednotlivcích v souvislosti s používáním rozšíření, aplikací nebo doplňků webového prohlížeče společnosti Stands (dále jen “”aplikace””). Používáním Aplikace souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a s naším shromažďováním, zpracováním a sdílením Osobních údajů pro účely zde uvedené. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepřistupujte k aplikaci ani ji jinak nepoužívejte.

1. Úvodní informace. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsme zavedli, protože vaše soukromí a soukromí ostatních uživatelů je pro nás důležité. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují naše online informační postupy a možnosti, které můžete učinit ohledně způsobu shromažďování a používání vašich osobních údajů v souvislosti s Aplikací. “”Osobními údaji”” se rozumí jakékoli informace, které mohou být použity samostatně nebo v kombinaci s jinými informacemi k osobní identifikaci jednotlivce, mimo jiné včetně jména a příjmení, osobního profilu, e-mailové adresy, adresy bydliště nebo jiné fyzické adresy nebo jiných kontaktních údajů.

2. Podmínky používání. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou součástí naší licenční smlouvy s koncovým uživatelem (dále jen “”EULA””), kterou si můžete prohlédnout v aplikaci nebo na našich webových stránkách https://standsapp.org/end-user-license-agreement/. Jakýkoli termín s velkým počátečním písmenem, který není definován v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, má význam uvedený v EULA.

3. Změny. V případě, že se jedná o změnu, je nutné, abyste si vybrali, zda se jedná o změnu nebo ne. Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit podle vlastního uvážení. Taková změna vstoupí v platnost deset (10) dní po zveřejnění upravených Zásad ochrany osobních údajů v aplikaci a vaše další používání aplikace poté znamená, že tyto změny přijímáte.

4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme. Osobní údaje od vás získáváme a/nebo shromažďujeme následujícími způsoby:

4.1. Účet. Abychom vám mohli poskytovat určité služby, které prostřednictvím Aplikace nabízíme, může být nutné vytvořit si účet (“”Účet””). Můžete zadat své jméno a platnou e-mailovou adresu. Na vámi uvedenou adresu můžeme zaslat e-mail, abychom potvrdili platnost e-mailové adresy.

4.2. Informace “”Kontaktujte nás””. Pokud nám zašlete zpětnou vazbu nebo požadavek “”Kontaktujte nás””, ať už odesláním formuláře, který zpřístupníme v aplikaci, nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou zobrazíme v aplikaci, můžete být požádáni, abyste nám poskytli určité informace, například své jméno a e-mailovou adresu.

4.3. Sdílení s přáteli. Aplikace vám může umožnit sdílet odkaz na aplikaci na webové stránce nebo službě třetí strany, jako je Facebook, nebo prostřednictvím této stránky nebo služby (dále jen “”účet třetí strany””). Adresa URL, kterou sdílíte se svým přítelem prostřednictvím účtu třetí strany, bude obsahovat doporučující kód. Pokud bude Aplikace stažena prostřednictvím vámi zaslaného odkazu, budeme informováni o tom, že jste nového uživatele Aplikace doporučili. Tyto informace budou použity pouze k tomu, abychom vám poskytli údaje o používání aplikace a umožnili nám anonymně sledovat doporučené uživatele aplikace. Pro použití této funkce se budete muset přihlásit ke svému účtu třetí strany. Údaje o vašem účtu třetí strany neshromažďujeme. Používání vašeho účtu třetí strany v souvislosti s touto funkcí se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele služeb pro váš účet třetí strany.

4.4. Soubory protokolů. Můžeme využívat soubory protokolů. Informace uvnitř souborů protokolu zahrnují informace o typu používaného prohlížeče a operačního systému, nainstalované verzi aplikace, zobrazených reklamách (skutečnost, že byla reklama zobrazena, její velikost, webová stránka, na které byla reklama zobrazena, čas zobrazení reklamy, kdo reklamu doručil) a informace o výkonu našich služeb pro konkrétního uživatele (množství: blokovaných reklam, blokovaných sledovacích kódů, blokovaných vyskakovacích oken a blokovaných kódů malwaru. Můžeme také shromažďovat anonymní informace o webových stránkách navštívených našimi uživateli za účelem zlepšení našich služeb (zajištění správného fungování blokování reklam, ochrany soukromí a ochrany proti malwaru, a to odesláním adres “”podezřelých”” webových stránek na naše servery, včetně časového razítka události, země, ze které pochází, verze našeho rozšíření, které událost odeslalo, a typu prohlížeče). Uvedené anonymní informace o navštívených webových stránkách nejsou spojeny s konkrétním uživatelem. Tyto informace můžeme použít k analýze trendů, správě aplikace, sledování používání funkcí aplikace a jak je popsáno níže v části 5.”
4.5.Analytické nástroje. Aplikace může používat analytický nástroj, jako je “”Google Analytics”” (“”analytické nástroje””). Tyto analytické nástroje shromažďují informace, například o tom, jak často uživatelé používají Aplikaci a jaké funkce Aplikace používají. Informace získané z těchto Analytických nástrojů používáme k údržbě a zlepšování Aplikace a našich produktů. Informace shromážděné pomocí nástrojů Analytics nespojujeme s osobními údaji. Analytické nástroje obvykle využívají “”cookies””, malé textové soubory, které mohou sloužit k vyvolání osobních údajů, například IP adresy, které uživatel dříve uvedl.

Většina prohlížečů umožňuje ovládat soubory cookie, včetně toho, zda je chcete přijmout a/nebo odstranit. Většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby vás upozornily na přijetí souboru cookie, nebo se můžete rozhodnout soubory cookie v prohlížeči blokovat. Možnost společnosti Google používat a sdílet informace shromážděné službou Google Analytics je omezena podmínkami služby Google Analytics, které jsou k dispozici na adrese https://play.google.com/intl/en/about/play-terms/index.html, a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy. Další informace o tom, jak společnost Google shromažďuje a zpracovává údaje, se můžete dozvědět konkrétně v souvislosti s nástrojem Google Analytics. Použití vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4.6. K přijímání darů a analýze podvodného chování v souvislosti s dary používáme nástroje externích poskytovatelů služeb. Tuto službu poskytuje společnost Stripe, Inc. se sídlem 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA. Některé soubory cookie se ukládají do prohlížeče před provedením platebních transakcí, aby se zabránilo podvodnému využití jejich služeb. Společnost Stripe shromažďuje identifikační informace o zařízeních, která se připojují k jejím službám, a používá je k odhalování podvodů. Další informace naleznete v zásadách používání souborů cookie společnosti Stripe.

5. Způsob, jakým používáme osobní údaje. Pokud prostřednictvím aplikace odešlete osobní údaje nebo je shromažďujeme, můžeme tyto osobní údaje použít následujícími způsoby:

5.1. Vaše Osobní údaje použijeme k poskytování a zlepšování Aplikace, ke kontaktování v souvislosti s Aplikací a některými programy, do kterých jste se případně zaregistrovali, a k identifikaci a ověření vašeho přístupu k částem Aplikace, ke kterým máte oprávnění.

5.2. Vámi určenou e-mailovou adresu můžeme použít k: (i) zasílání aktualizací nebo novinek týkajících se Aplikace a našich produktů a/nebo (ii) odpovědi na zprávu “”Kontaktujte nás”” nebo administrativní žádost či zpětnou vazbu.

5.3. Informace obsažené v souborech protokolů (jak je popsáno v části 4.4 výše) používáme k placení nebo předávání plateb třetím stranám, například vlastníkům a/nebo provozovatelům webových stránek, za reklamy, které se vám zobrazují v souvislosti s jejich webovými stránkami.

5.4. Aplikace dále může ve vašem zařízení ukládat a umožnit vám zobrazit informace o počtu reklam, které byly prostřednictvím aplikace zobrazeny ve vašem prohlížeči, a o počtu uživatelů, kteří si aplikaci stáhli prostřednictvím odkazu, který jste sdíleli prostřednictvím naší funkce Sdílet s přáteli.

5.5. Vaše osobní údaje můžeme ukládat u našich poskytovatelů služeb a partnerů třetích stran (například Amazon Web Services), ale pouze za účelem pomoci při našich obchodních operacích a poskytování Aplikace. Tyto informace mohou být přenášeny do jiných zemí. Vynakládáme komerčně přiměřené úsilí, abychom zapojili nebo spolupracovali pouze s poskytovateli služeb a partnery třetích stran, kteří zveřejnili zásady ochrany osobních údajů upravující jejich zpracování Osobních údajů.

5.6. Vaše Osobní údaje nebo jakékoliv informace, které jste poskytli prostřednictvím Aplikace, můžeme zveřejnit, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že zveřejnění takových informací je užitečné nebo přiměřeně nezbytné pro: (i) dodržení jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vládní žádosti; (ii) prosazování naší smlouvy EULA, včetně vyšetřování jejího možného porušení; (iii) odhalování, prevenci nebo jinému řešení podvodů nebo bezpečnostních problémů; nebo (iv) ochraně před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Stands, našich uživatelů, vás nebo veřejnosti.

5.7. Použití informací získaných z rozhraní API společnosti Google se bude řídit zásadami používání uživatelských dat v internetovém obchodě Chrome, včetně požadavků na omezené použití.

6.Použití anonymních informací. Můžeme shromažďovat a používat anonymní informace (jak je definováno níže) nebo je sdělovat poskytovatelům služeb třetích stran, abychom zlepšili naši aplikaci a zlepšili vaše zkušenosti s aplikací. Anonymní informace můžeme také zpřístupnit (s náhradou nebo bez ní) třetím stranám, včetně inzerentů a partnerů. “”Anonymními informacemi”” se rozumí informace, které neumožňují identifikaci jednotlivého uživatele, například souhrnné informace o používání naší Aplikace, včetně typů reklam, které uživatelé využívají. Pokud budou kdykoli v budoucnu anonymní údaje spárovány s osobními údaji, bude se se spárovanými údaji zacházet jako s osobními údaji po dobu, kdy zůstanou spárovány.

7. Odhlášení se z používání údajů. Můžete se rozhodnout, že od nás v budoucnu nebudete dostávat propagační, reklamní nebo jiné e-maily související s aplikací, a to výběrem odhlašovacího odkazu na konci takových e-mailů, které od nás obdržíte. Vezměte prosím na vědomí, že i když se odhlásíte ze zasílání výše uvedených e-mailů, stále existují některé případy, kdy s vámi můžeme komunikovat prostřednictvím e-mailu, jako je například odpověď na žádost “”Kontaktujte nás”” nebo zasílání administrativních e-mailů, které jsou nezbytné pro usnadnění vašeho používání aplikace.

8.Výběr. V případě, že si přejete používat aplikaci, můžete si vybrat z následujících možností: 8.1. Vždy se můžete rozhodnout, zda osobní údaje poskytnete nebo nezpřístupníte. Pokud se rozhodnete neposkytnout určité Osobní údaje nebo zakázat shromažďování určitých informací prostřednictvím Aplikace, může se stát, že nebudete mít přístup k některým funkcím Aplikace.

9. Přístup k informacím/přesnost. V rozsahu, v jakém nám Osobní údaje poskytnete, si přejeme udržovat přesné Osobní údaje. Pokud si přejete odstranit nebo opravit své Osobní údaje, které můžeme ukládat, můžete podat žádost o přístup zasláním e-mailu na adresu contact@standsapp.org. Váš e-mail by měl obsahovat odpovídající podrobnosti vaší žádosti.

10. Odkazy na produkty třetích stran a interakce s nimi. Aplikace vám může umožnit interakci s webovými stránkami, produkty a službami třetích stran, které nevlastníme ani neovládáme (dále jen “”poskytovatel třetí strany””), nebo může obsahovat odkazy na ně. Přestože Aplikace obsahuje určité funkce, které vás chrání před shromažďováním údajů o vás Poskytovateli třetích stran, nejsme odpovědní za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto Poskytovatelů třetích stran a Poskytovatel třetí strany od vás může shromažďovat osobní údaje. Proto vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů každého Poskytovatele třetích stran, kterého se rozhodnete používat nebo s ním komunikovat.

11. Ochrana osobních údajů dětí. Děti se mohou obávat, že jejich soukromí bude narušeno. Aplikace není strukturována tak, aby přitahovala děti mladší 13 let. V souladu s tím nemáme v úmyslu shromažďovat osobní údaje od osob, o kterých víme, že jsou mladší 13 let. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, co nejrychleji tyto údaje odstraníme. Pokud se domníváte, že bychom takové informace mohli mít, kontaktujte nás prosím na adrese contact@standsapp.org.

12. Bezpečnostní opatření. V případě, že se jedná o osobní údaje, které se vztahují k vaší osobě, je nutné, abyste se s nimi seznámili. Bezpečnost Osobních údajů je pro nás důležitá. K ochraně Osobních údajů, které nám byly poskytnuty, se řídíme obecně uznávanými průmyslovými standardy, včetně používání vhodných administrativních, fyzických a technických bezpečnostních opatření. Žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání však není 100% bezpečný. Proto, i když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost nebo důvěrnost. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zabezpečení aplikace, můžete nás kontaktovat na adrese contact@standsapp.org.

13.Fúze, prodej nebo konkurz. V případě, že nás získá nebo se s námi sloučí subjekt třetí strany, nebo v případě úpadku či srovnatelné události, vyhrazujeme si právo převést nebo postoupit osobní údaje v souvislosti s výše uvedenými událostmi.

14. Práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii. Článek 1798.83 kalifornského občanského zákoníku umožňuje našim zákazníkům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požadovat určité informace týkající se našeho poskytování Osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Chcete-li podat takovou žádost, zašlete e-mail na adresu contact@standsapp.org. Upozorňujeme, že jsme povinni odpovědět pouze na jednu žádost na zákazníka ročně.

15. Naše oznámení o nesledování v Kalifornii. V současné době nereagujeme ani nepodnikáme žádné kroky s ohledem na signály webového prohlížeče “”nesledovat”” nebo jiné mechanismy, které poskytují spotřebitelům možnost volby ohledně shromažďování osobně identifikovatelných informací o online aktivitách jednotlivých spotřebitelů v průběhu času a na webových stránkách nebo online službách třetích stran. Můžeme umožnit třetím stranám, například společnostem, které nám poskytují analytické nástroje, aby shromažďovaly osobně identifikovatelné informace o online aktivitách jednotlivých spotřebitelů v průběhu času a na různých webových stránkách, když spotřebitel používá aplikaci.

16. Závazek. V případě, že se uživatelé zaváží, že budou používat aplikaci, mohou se zavázat, že budou používat aplikaci. Zavazujeme se chránit vaše soukromí. Ochrana vašeho soukromí online je rozvíjející se oblastí a my naši Aplikaci neustále vyvíjíme, abychom těmto požadavkům vyhověli. Pokud máte jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo vašich osobních údajů, které můžeme ukládat a používat, kontaktujte nás na adrese contact@standsapp.org.

Děkuji

Váš formulář byl odeslán

OK